Našli ste vajíčka pri slimákoch a neviete čo s nimi?

Vytvorené: 27.12.2021, Autor: Jaro Kalafus


  Ak sa stotožňujete s nádpisom tohto článku, verím že ste tu správne. Každý slimák aspoň raz za svoj život nakladie vajíčka (teda pokiaľ to nie je nejaký živorodý druh). Vajíčka môžu byť oplodnené alebo neoplodnené, prípadne skúšobná znáška. Existujú druhy slimákov, napríklad Lissachatina Immaculata, ktorý sa dokáže sám oplodniť. Takáto znáška môže byť úspešná, ale pomerne často je veľká časť z vajíčok chybná, defektná alebo je to 100% kópia rodiča. Takéto znášky by sa mali vždy likvidovať, pretože taký slimák nikdy nebude 100% v poriadku - menší, kratší život, neplodný alebo neschopný prežiť. Rovnako aj vajíčka zo skúšobnej znášky, ako podľa pomenovania vyplýva, skúšobné, ktorými slimáci zisťujú či je vhodné urobiť znášku. Často sú neoplodnené.


Vyberte si a kliknite na jednu z nasledujúcich možností, o ktorej chcete viac informácií:


vajíčka slimákov

Ako sa začať starať o vajíčka

 Ako prvé je potrebné vedieť ako správne narábať so znáškou od vaších Afrických slimákov - alebo akýchkoľvek iných.

  1. Vybrať vajíčka od rodičov do inej nádoby - dospelí slimáci by ich mohli zjesť alebo rozpučiť.

  2. Porozkladať vajíčka približne 0,5cm od seba - ak sa začnú liahnuť, nech majú trochu medzeru okolo seba a nezačnú jesť vedľajšie vajcia.

  3. Posypať jemnou vrstvou kokosového substrátu - aby nevyschýňali vajíčka.

  4. Navlhčiť celú nádobu vlažnou vodou - vajíčka musia byť stále vo vlhkom substráte.

  5. Zakryť nádobu ideálne potravinovou fóliou - vlhkosť sa musí držať čo najviac. Otvory na dýchanie je vhodné urobiť z bokov nádoby, pomocou horúceho klinca.

  6. Každé tri dni vlhčiť a neskôr sledovať, či sa nehýbe substrát - ak áno, znamená to že vajíčka sa už liahnu a bude ich treba začať kŕmiť.

Na začiatok by som veľmi rád upozornil, že nechať by sa malo maximálne 5-10% jedincov zo znášky. To znamená, ak slimák nakladie približne 200 vajec, reálne sa vyliahne tak 150 slimákov, na koniec by malo ostať maximálne 15.


Chcem si ponechať 10+ slimákov (alebo na rozdanie/predaj)


 Verím, že ak si chcete ponechať taký počet slimákov, skutočne im aj viete nájsť domov. Ale prejdime k postupu, ako sa prvotne postarať o vajíčka. Predpokladám, že ste vyššiu sekciu absolvovali a máte mladých slimáčikov. Pre jednoduchosť počítania, si zvolíme celé okrúhle čísla. Počet vajíčok bol 300 a z nich vyšlo 240 slimáčikov. Zbytok buď boli prázdne vajíčka alebo sa slimáci zjedli navzájom. Áno, skutočne u malých slimákov môže byť kanibalizmus. Po dvoch týžňoch od vyliahnutia posledného slimáčika, je potrebné urobiť prvú selekciu. Tu selekciu popíšem stručne, ale rozsiahlejší popis ku selekcii je na tomto Odkaze.
  Ak skutočne prešli dva týždne, pripravíte si nádobku alebo mikroténový sáčok a začnete vyberať najmenších a poškodených slimákov . Takto potrebujete vybrať aspoň 50%, v našom prípade by to znamenalo približne 120slimáčikov a ostane 120. Čím rozsiahlejšia selekcia, tým lepšie. Vyselektovaných (malých,slabých a chorých) slimákov vložíte v nádobke / sáčku do mrazničky. Slimák ak pociťuje nízku teplotu, začne hibernovať a zaspí, časom zmrzne. Mali by ostať v mrazničke približne 2-3dni. Po tejto dobre, je na Vás ako sa rozhodnete slimákov zlikvidovať - možnosti sú, buď na skrm sliepkam alebo rozdrviť a vyhodiť. Po ďalších dvoch týždňoch, je rad na ďalšiu selekciu. Postup je rovnaký, v druhej selekcii je potrebné vyselektovať až 80% - to znamená že stále by ostalo 24 slimákov. Tretia selekcia nasleduje znova po dvoch týždňoch od poslednej, kedy sa selektuje na taký počet, aký potrebujete, chcete. V nadpise odseku je 10+, takže napríklad by som chcel 12ks. Treťou selekciou by som oddelil posledných 12 najmenších preč, a ostalo by mi posledných 12 najväčších a najsilnejších slimákov.


Chcem maximálne dvoch slimákov


  Rovnaký postup ako v predošlej sekecii, len s rozdielom, že selekcia by prebiehala ešte raz, na taký počet, aký požadujete. Vždy je potrebné nechať vyliahnuť všetky vajíčka, aby ste si náhodou nenechali len 2, chybné.


Nechcem žiadneho slimáka z vajíčok


 V takom prípade, kedy nechcete žiadného slimáka, je potrebné celú znášku zlikvidovať zmrazením. Možností ako to využiť, je hneď niekoľko. Prvou, najbežnejšou, je dať rozdrvené a zmrazené vajíčka naspäť slimákom, nech zjedia vápnik, ktorý vynaložili na tvorbu vajíčok. Druhou, je dať ich na skrm pre hydinu, a tretí spôsob, je využiť ich v komposte. Ale pozor! Stále musíte vajíčka po zmrazení rozdrviť - keby sa náhodou niektorý nejakou veľkou náhodou rozhodol prebrať k životu (NEMALI BY).